سفارش تبلیغ
صبا ویژن

** آغــــــــوش سپیـــــــــد **

فندک میشوم
سیگارت را

جغرافیا آغشته میشود به انفعال دهانت
گیج میروم

تحریم میشوم
میرزا صالح شیرازی سرفه میکند

تاریخ
قلیانش را چاق ...

*

دخترک کبریت فروش در خوابم میرقصد!


نوشته شده در پنج شنبه 92/5/31ساعت 12:38 صبح توسط بهــار چابـوک| نظرات ( ) |